ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน เวปมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยwww.MohanamaiNetwork.net
สมาชิก
Username : *
Password : *


สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิฯ ร่วมประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
หมออนามัยเสนอ สปสช.ตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพอำเภอ
รับรางวัลเกียรติยศจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยไม่สูบบุหรี่ฯ
มอบ 15 ล้านรายชื่อ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ
ประชุมวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
More...
นานาสาระ
วารสารหมออนามัย
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
สาระสำคัญ พรบ.ฯ ยาสูบ

อบรม/สัมมนา
เอกสารประกอบการบรรยาย นคส
เอกสารสำหรับนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

แวดวงสาธารณสุข
เจาะลึกระบบสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดำนินงาน

TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล
เครือข่ายหมออนามัย
แนะนำมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

OurLinks
เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
-ประวัติกระทรวง
-หน่วยงานในสังกัด
ข้อสั่งการ นโยบาย หนังสือเวียน


ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญ
-ข้อมูลสถิติสาธารณสุข
-การสาธารณสุขไทย
-สาระสุขภาพ


เว็บหน่วยงานสาธารณสุข
-ส่วนกลาง
-ส่วนภูมิภาค

Intranet สาธารณสุข
-รับทุน
-ห้องประชุม
-ขอใช้เครื่อข่าย สป.
-ดาวน์โหลด
-ระบบสารบรรณ สป.สธ.
-PMOC
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

e-services
-ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน
-บริการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
-บริการสอบถามผลการพิจารณาคำขออนุญาต
-บริการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม
-ค้นหาข้อมูลสิทธิบัตรยา
-บริการสืบค้นสถิติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
-บริการสืบค้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต
-บริการสืบค้นผลิตภัณฑ์ส่งออก
-บริการแบบทดสอบเกี่ยวกับสุขภาพจิต

e-Regulation
-กฏหมายสาธารณสุข
-พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
-พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
-การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
-การแบ่งส่วนราชการ 52
-มติคณะรัฐมนตรี


ข่าวสาร....ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ประชุมวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
29 เม.ย. 2559 23:10:46
วันที่ 26–28 เมษายน 2559 มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ร่วมประชุมวิชาการกับ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข ได้แก่ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและสมาคมหมออนามัย เรื่อง “รวมพลังสร้างสภา เพื่อความก้าวหน้า วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข มีโอกาสได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายและสภาการสาธารณสุขชุมชน
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ....
ประชุมวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
มอบ 15 ล้านรายชื่อ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ
รับรางวัลเกียรติยศจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยไม่สูบบุหรี่ฯ
หมออนามัยเสนอ สปสช.ตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพอำเภอ
มูลนิธิฯ ร่วมประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
วารสารหมออนามัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 5
มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สนับสนุน “กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน”
การประชุมชี้แจง การดำเนินงานสนันสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯเพื่อรองรับการก้าวสู่ AEC

เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แบบฟอร์ม Profile ของกรรมการและผู้ประสานง... speciality35 2/07/2558 เวลา: 15:40:21 0
หนังสือเชิญอบรม AEC 7-9 มิ.ย. 58... speciality35 28/05/2558 เวลา: 12:44:34 0
สมทบผ้าป่ามูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย... น้ำริน 15/05/2558 เวลา: 19:32:43 0
หนังสือเชิญประชุม 22พค58โดย สปสธ... speciality35 13/05/2558 เวลา: 17:44:55 1
ขอเชิญเข้าประชุม DHS FCT 22 พค 58... speciality35 13/05/2558 เวลา: 14:43:04 0
เอกสารประกอบการบรรยาย นคส.... speciality35 10/05/2558 เวลา: 21:39:22 0
เอกสารประกอบการดำเนินงาน นักขับเคลื่อนกา... speciality35 8/05/2558 เวลา: 01:08:30 0
สาระสำคัญของ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ... speciality35 30/04/2558 เวลา: 09:51:19 0
หนังสือเชิญประชุม(ฉบับแก้ไขได้)... speciality35 29/04/2558 เวลา: 10:21:38 0
::ขอเรียนเชิญร่วมประชุมเครือข่ายนักขับเค... freebird 28/04/2558 เวลา: 17:16:49 0

การขับเคลื่อน สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...speciality35
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...speciality35
  มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยร่วมยื่นรายชื่อสนับสนุน พ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...speciality35
  จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุน พรบ. ควบคุมยาสูบ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...Speciality35

     
   สมัครเป็นสมาชิกและ Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ Post/ลบ/หรือแก้ไข ข้อมูลในเวปได้.

  กลับไปLogIn หรือสมัครสมาชิกใหม่