ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.mohanamainetwork.net

ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิฯ ร่วมประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
หมออนามัยเสนอ สปสช.ตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพอำเภอ
รับรางวัลเกียรติยศจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยไม่สูบบุหรี่ฯ
มอบ 15 ล้านรายชื่อ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ
ประชุมวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
more...
นานาสาระ
วารสารหมออนามัย
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
สาระสำคัญ พรบ.ฯ ยาสูบ

อบรม/สัมมนา
เอกสารประกอบการบรรยาย นคส
เอกสารสำหรับนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

แวดวงสาธารณสุข
เจาะลึกระบบสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดำนินงาน

TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล
เครือข่ายหมออนามัย
แนะนำมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย


Data Update!
เมนูหลัก> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รับรางวัลเกียรติยศจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยไม่สูบบุหรี่ฯ
29 เม.ย. 2559 22:49:11


มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ได้รับรางวัลเกียรติยศ จาก สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยไม่สูบบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น "องค์กรต้นแบบ การรณรงค์เพื่อให้สังคมไทยปลอดบุหรี่" โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผู้มอบให้ นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ห้องพัชรกิติยาภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙)